Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Γλυπτά


Τούτα τα πλάσματα εφωτογράφησεν τα ο Σάββας Κούλενδρος τον Γεννάρην του 2016, έναν μήναν πριν να σταματήσει το σμιρίλιον τζ̆αι το κάγκον του να λαξεύκει την πέτραν των Τζ̆ιβίδων τζ̆αι τες τσ̆ιακκίλες που εστροντζ̆ίλεψεν η θάλασσα. Όποιος θέλει να δεί ίνταλοϊς εν η αγάπη, να πάει να περιεργαστεί έναν-έναν τα γλυπτά του μάστρε Σαββα τζ̆αι μπορεί να την νώσει μέσα σε κανέναν.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Η μορφές κακοποίησης των ζώων δεν έχουν τελειωμόν.

Τούτος είναι ο Φριντ. Έναν τρομοκρατημένον σ̆σ̆υλλίν που εσυνάξαν που έναν καταφύγιον για να κάμει φωτογράφισην ο Αναστασιάδης με ζώον.

Επήαν τζι΄εθκιαλέξαν του έναν σ̆σ̆υλλιν που το καταφύγιον που να πουλά. Σ̆σ̆υλλίν λαλούν οι κανόνες επικοινωνίας, τζιαι αν είναι δυνατόν μαύρον. Πουλά παραπάνω. Μαύρος ο σ̆σ̆ύλλος του Ομπάμα, μαύρος του Ολλάντ, μαύρος του Mακρόν. Για να πιάννουν μαύρους τούτοι κάτι θα ξέρουν. 

Η απολιτικοποίηση του βασανισμού των ζώων φτάννει ακόμα μέχρι τζιαι την κτηνωδίαν να τα βασανίζουν οι ίδιοι που φωτογραφίζουνται ότι τάχα εν να τα προστατεψουν. Εβρέθην τζ̆ουνούρκα χρήση. Τωρά θα τα βασανίζουν τζιαι για μασκόττες της προεκλογικής. Τρέντυ όνομαν, ράτσαν, τζιαι που καταφύγιον. Που καταφύγιον ντροπήν του ανθρώπινου πολιτισμού, αποτέλεσμαν των πολιτικών που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια που τζιείνους που υποτίθετε αν ηψηφίσετε θα σώσουν τα ζώα που την βαρβαρότηταν. Ούτε τσίππα αντροπής. Απ΄ον αντρέπεται, ο κόσμος εν δικός του.

Μόλις είδα την φωτογραφίαν εφαίνετουν το σ̆σ̆υλλούιν ότι εν φοβισμένον. Τί σχέσην έσ̆ει με το ζωάκιν ο γέροντας με το κοστούμιν που παίζει θέατρον με τρυφερόν βλέμμαν; Μπορεί οι φωτογράφοι να εθκιαλέξαν γραβάταν να πααίννει ασσορτίν με την μουτσουνούαν της ράτσας του σ̆σ̆υλλουθκιού που εφέραν, το φοβισμένον του αμμάτιν εν εμπορέσαν να του το κάμουν φώτοσιοπ.

Ένας άνθρωπος που έσ̆ει μιαν ελάχιστην σχέσην με ζώον, νοιώθει την ψεφκιάν τζιαι το δικηγοριλλίκκιν του πωλητή μες το θέατρον. Κάθε φωτογράφηση διάσημων ανθρώπων έσ̆ει έναν ελάχιστον θεατρινισμόν, εντάξει. Εδώ όμως δεν μιλούμεν για θεατρινισμόν. Μιλούμεν για κανονικόν δούλεμαν. Τζιαι να ήταν μόνον το δούλεμαν, 5 χρόνια μας δουλεύκουν. Πως μπορεί να χαραχτηρήσει κάποιος την πράξην να βασανίζουν έναν σ̆σ̆υλλούιν για να δείξουν ότι το προστατεύκουν; Έσπασεν μας τούτος, φαίνεται να είπαν οι « κοπελλούες » του προεδρικού που ήβραν τον πελάν τους με το ανώμαλον φοβισμένον, δερμένον, βασανισμένον, εγκαταλελειμμένον σ̆σ̆υλλίν.

Τούτος έφαεν τζιαι το άλλον που τον επήραν επίσης στα καταφύγια λλίες μέρες πριν να ψηφίσουν οι οικολόγοι αν θα τον υποστηρίξουν στες εκλογές. Τζ̆αι τζ̆είνος τες ίδιες χαζοχαρούμενες πόζες δίπλα που τα σ̆σ̆υλλούθκια τζ̆αι τα καττούθκια που εγκαταλείψαν τα χτήνη που συντηρούν τον ανεξέλεγκτον πολλαπλασιασμόν.

Οι ίδιοι ανίκανοι πολιτικοί να φανταστούν τζιαι να εφαρμόσουν μιαν σύχρονην τζιαι πολιτισμένην νομοθεσίαν που τα προσφέρει μιαν ελάχιστην προστασίαν τζ̆αι αξιοπρεπήν διαβίωσην για τα ζώα έχουν το θράσος να κάμνουν παναϊρκα τζ̆αι να τα βασανίζουν με φωτογραφίσεις. Έχουμεν ανάμισι εκατομμύρια αδέσποτους αστείρωτους κάττους τζιαι εκατοντάες σ̆σ̆ιλιάες βαρελλόσ̆σ̆υλλους που θα περάσουν μιαν ζωήν δημμένοι δίπλα που έναν βαρέλλιν, μιαν κάσ̆ιαν, πολλές φορές με δίχα μιαν κουππούν νερόν. Άλλοι έχουν τα για χαϊδευτήρκα, άλλοι για φτηνούς συναγερμούς ασφαλείας με καύσιμον ποφάγια ή έναν κομμάτιν ψουμίν, άλλοι έχουν τα για να φκάλλουν το θήραμαν τζ̆αι να βουρούν να το φέρνουν που τα λαγκάθκια σκοτωμένον πας τον περτικοδέτην, άλλοι έχουν τα για να τα δείχνουν ή για να δείχνουνται. Σπάνιοι είναι τζιείνοι που τα έχουν για να τους προσφέρουν μιαν ζωήν κοντά στες ανάγκες τους, μια σχέσην όπως βολεύκει τα ζώα όι τους ίδιους.

Τούτη η προεκλογική εγίνην έναν τσ̆ιρκουλον, με βασανισμένα πλάσματα τζ̆αι ότι συνεπάγει το θέαμαν με ζώα. Τούτη η ιστορία με τα ζώα τελικά εν ο καθρέφτης που δείχνει ούλλην την υποκρισίαν για ούλλα τα θέματα. Η μοναξιά τζ̆αι η δυστυχία του Φρίν πουκάτω που το γραφείον της « κοπελλούας » εν η μοναξιά τζ̆̆αι η δυστυχία του νέου που εσπούδασεν ψυχολογίαν στην Γαλλίαν τζ̆αι δουλεύκει χαμάλης στο αεροδρόμιον να ξηφορτώννει βαλίτσες, γιορτάζοντας το success story της οικονομίας με 900€ τον μήναν ζουρά. Εν η υποκρισία που πουλούν στον υπάλληλον του μολ ή του χαμπουρκεράδικου, που δουλεύκει κοσπεντάωρον για 4.80 € την ώραν, ότι ώραν τζιαι ότι μέραν τζιαι να του φωνάξουν, Κυριακής συμπεριλαμβαννομένης. Η « σωτηρία » του Φρίντ που το καταφύγειον εν η σωτηρία που προσφέρουν τα 600 του ΕΕΕ, τζ̆αι ο φόος μες τ΄αμμάτιν του εν ο φόος του μιτσή, που του εδώκαν δουλειάν για 800€, να βρίσσει άμπα τζ̆αι απολύσουν τον. Το ψέμαν της ούλλης υπόθεσης εν η αλήθκεια του ρουσφεθκιού που πουλιέται για αξιοκρατία, για αριστοκρατία ή για ισονομία. Η πάνω φωτογραφία εν η μίζερη πραγματικότητα της Κύπρου που καρτερά να πλουτίσουν οι φίλοι τζιαι τα σόγια των Κυβερνώντων για να σείρουν κανέναν κομμάτιν ψουμίν στην σ̆σ̆ύλλαν την εργαζόμενην τάξην, τζιαι η φωτογραφία η πουκάτω εν το succes story των γορασμένων μέσων, η μούστρα της φτιασιδωμένης στατιστικής με 3% ανάπτυξην για τους εχούμενους τζιαι τους beautiful people.

Η Σωτηρία του Φριντ που το καταφύγιον εν η σωτηρία της Κύπρου που την κατοχήν, η επανένωση του με μιαν στοργικήν οικογένειαν, εν η επανένωση του τόπου μας που δεν εγίνην ενώ εμπόρηεν να γινεί. Η ζωή του Φρίντ δεν θα μοιάζει με τον κόσμον που του ετάξαν. Κανένας δεν θα ασχοληθεί μαζί του ανάλογα με τες ανάγκες του. Αν κάποιος θα ασχοληθεί θα είναι ανάλογα με την χρήσην που μπορεί έσ̆ει τζιαι με την υπεραξίαν που μπορεί να φκάλει πουπάνω του. 

Πόσην παραποθκιάν μπορεί να έσ̆ει μέσα το δικηγοριλλίκκιν του προέδρου "ο Φριντ με βοηθά να απαλλαγώ από το άγχος της ημέρας". Πως έναν αγχωμένον πλάσμαν, φοβισμένον, αμόρφωτον, αρκομένον μπορεί να είναι anxiolytique;  

Ούλλα έναν ψέμαν, τζιαι μια αηδία, μια ασχήμια που άσχημους ανθρώπους, άσχημους συμβουλάτορες, στιγνούς υπολογιστές, μάστορες της υποκρισίας τζιαι του δικηγοριλλικιού.

Κράτα Φριντ. Αντίς να χώννεσαι πουκάτω που τα τραπέζια, φύε τους. Σε όποιον τζ̆αι να δώκεις έξω που τζ̆ειμέσα θα σε προσέχει καλλύττερα. Τον προηγούμενον σου ετσίλλησεν τον η λιμουζίνα του κυρίου με το στοργικόν χαμόγελον.Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Τζιαι ας μην μιλούμεν για φιλοζωίαν, ας μιλήσουμεν για αντροπήνΚοντεύκουν οι εκλογές  τζιαι οι επικοινωνιολόγοι των πολιτικών ευαισθητοποιηθήκαν τζιαι για την ευημερίαν των ζώων. Άγγια ολάν! 

Σιγά που τα αρπαχτικά ήταν να αφήκουν τους φιλόζωους. Αυτοί δεν θα αφήκουν κουέλλαν να τους φύει που το στόχαστρον, όι τους φίλόζωους που κατά βάσην εν πλάσματα καλοπροαίρετα.

Το κολάνιν με τα « ΘΑ » επιάσεν τζιαι τα ζώα. Ωσπολλάται. Τουλάχιστον γίνεται δημόσιος διάλογος. Ας είναι, έναν πρώτον βήμαν, ας εν τζιαι στην σφαίραν του ΘΑ. Τελικά έσιει κάποιον αποτέλεσμαν που εγίνην κόμμαν των ζώων στον τόπον. Κόμμαν των οικολόγων τζιαι των περιβαλλοντιστών πότε θα γινεί, πέρκι μπει τζιαι το περιβάλλον στην πολιτικήν ατζιένταν; Αυτόν βέβαια είναι άλλον θέμαν. Πίσω στα ζώα.

Δεν θα φκει βέβαια πολιτικός να πει τι έκαμεν για την ευημερίαν των ζώων, θα πουν ούλλοι τι ΘΑ κάμουν. Αν είχαν κάμει άλλωστε ήταν να το ξέρουμεν, δεν θα εχρειάζετουν τζιαι επικοινωνιολόγον να σου το πει.

Μετά τα fake news οι επικοινωνιολόγοι εφέραν τζιαι τες fake ευαισθησίες.Ας παραβλέψουμεν την γλώσσαν του σώματος που για έναν πλάσμαν που έσιει μιαν ελάχιστην σχέσην με έναν ζώον, που ένοιωσεν έστω τζιαι έναν ίχνος επικοινωνίας με κάττον, είναι πασιφανές το στήσιμον του επικοινωνιακού μασκαραλλικκιού. Ας δούμεν τες δηλώσεις τζιαι τες προτάσεις αν ιστέκουν καλλύττερα που το επικοινωνιακόν μουσκουρούιν που εστήθην για την μούστραν.

« Ο κυπριακός λαός έσιει ευαισθησίαν για τον συνάνθρωπον του » είπεν ο νεοφώτιστος που έπιασεν το μικρόφωνον να μας μιλήσει για την φιλοζωίαν. Ενεκατωθήκαν τα σώβρακα με τες φανέλλες, τόσην επαφήν έσιει με το θέμαν για το οποίον τον εβάλαν να ποζάρει! Διερωτούμαι αν οι Περδικαίοι που θα έχουν σε λλίες ημέρες εσσωτερικήν ψηφοφορίαν να αποφασίσουν να τον στηρίξουν για « πρόεδρον της οικολογίας τζιαι του περιβάλλοντος », σικ, έχουν το ελάχιστον σιεητταννίκκιν να καταλάβουν πόσον τους κρατεί στο μαϊττάππιν.

Έβαλεν για illustration την σϊερκάν της κλούβας που κρατεί φυλακισμένον το σσιυλλίν που τον εσυγκίνησεν, υποτίθεται, να γράψει τες προτάσεις για τα ζώα. Η σϊερκά της κλούβας μες την οποίαν ενιώθην το σιοιρίν που ψήννει στην φωτογραφίαν του άλλου σεναρίου με « το παιίν του λαού », εν τον συγκινεί; Ερώτηση είναι… Όι πους καρτερά κανένας απάντησην.Ας μιλήσουμεν για ευημερίαν των ζώων.


Το σιοιρίν που εσφάην για να καταστεί σουβλάκιν να το ψήσει ο προστάτης των ζώων μπροστά στην κκάμεραν, δεν έσιει δικαίωμαν να παρπατήσει, παρά μόνον πάνω σε έναν τετραγωνικόν μέτρον βόρβορα, που θα το μοιραστεί με 30 άλλα σιοιρκά μες στην ίδιαν μάντραν, δίπλα που δεκάδες άλλες μάντρες σε μιαν παράγκαν με πάνω που σσίλια άλλα βασανισμένα χτηνά για να μπορέσει να προσφερτεί στους πρίγκιπες της οικονομίας της αγοράς από 2.89 έως 6.00€ μάξιμουμ το κιλόν.Η όρνιθα πον να γεννήσει το αβγουλλάκιν πον να τσουγκρίσει ο προεδρικός υποψήφιος μπροστά στες κκάμερες του άλλου έργου με « το παιίν το σπιθκιάσιμον », δεν επάτησεν πας σε χώμαν, ούτε είδεν ποττέ τον ήλιον. Μοιράζεται μαζίν με άλλες 20 όρνιθες ολόκληρα 550 cm2, μιαν ολόκληρην κόλλαν Α4 στ΄αππάιν της, σε "πενταώροφον ξενοδοχείον πολυτελείας" όπως το διαφημίζει ένας ομοϊδεάτης του παραγωγός που μπορεί να ττοκκάρει για να ποζάρει στο επόμενον έργον με την « πονεμένην αγροτιάν ». Εκόψαν της την μούττην της για να μεν μπορεί να καννιβαλλίζει (πολλά) κουκκουφώντας τα άλλα τέρατα που εστηβάσαν μες το εργοστάσιον που παράγει 30 000 αυγά ημερησίως για να του προσφέρουν αυτόματα χωρίς να τα ντζίσει σιέριν σεσημασμένα « EU κατηγορία Α αυγό κλωβοστοιχίας » 0.79€ τα έξι σε τρελλήν προσφοράν.


« Απαγόρευση της ευθανασίας υγειών ζώων » λαλεί το σημείον 6.2 των προτάσεων του προγράμματος της υποκρισίας, τζιαι διακυρίττει το κείμενον με τουπέ τζ̆ιαι στόμφον« Η ευθανασία δεν είναι μέτρο ελέγχου του πληθυσμού των ζώων ». Αντίστοιχα με τες 30 000 όρνιθες που συζούν μες την ίδιαν « πρότυπην φάρμαν » που παράγει τα αβγουλλάκια των φλαούνων της θείας με την οποίαν σ΄εφωτογραφίσαν, εκακοθανατισαν, ούτε καν τα ευθανατισαν, 30 000 πετειναρούθκια μόλις εφκήκαν που το αυκόν, διότι δεν έχουν αγοραστικήν αξίαν κύριε υποψήφιε. Μαρτυρίες λαλούν ότι για να κερδίζουν χρόνον τζιαι να βελτιώννεται η παραγωγικότητα να κάμνει τους νεοσσούς ανταγωνιστικούς στην Αγίαν Αγοράν, έσιει παραγωγούς που δεν τους κόφκουν πιλέ τα λεμούθκια τους τζιαι πετάσσουν τα ζωντανά. Η ράτσα όρνιθας που γεννά 300 αυκά τον χρόνον δεν νιώννεται αρκετά για να φκάλλει κιλόν στες 20 μέρες. Δεν κάμνουν να νιωθούν σαν ανταγωνιστικόν κοτόπουλλον τζιαι θανατώννουν τα αρσινικά μόλις ηφκούν που τ΄αφκόν. Έτσι ελέγχουν τον πληθυσμόν, με την πιο βρώμικην κακοθανασίαν, όι καν με ευθανασίαν. Τζιαι τα πουλλούθκια  εν υγιέστατα. 

Ξα τα πετειναρούθκια δεν είναι ζώα;

Ας μιλήσουμεν τζιαι για ευθανασίαν.

Το αρνάκιν με το οποίον αποθανατίζει ο προεδρικός υποψήφιος μιαν στιγμήν συγκίνησης τζιαι ευαισθησίας με "απλόν άθρωπον" τζιαι την παράδοσην, ευθανατίστην; Μπορεί η φωτογραφία που βρίσκει κάποιος πας το ίντερνετ με τα κακοθανατωμένα αρνιά τζιαι δαμάλια να εν πριν θκυο-τρία χρόνια, όταν ελειτούργαν το σφαγείον της Κοφίνου, σήμμερα επήεν να δει τι γίνεται στα ιδιωτικά σφαγεία πριν να μιλήσει για ευθανασίαν; Μπορεί ένας πολιτικός, που έσιει τζιαι ευθύνην για την κατάστασην με τόσην συγκέντρωσην θανατώματος σε έναν σφαγείον στην Χώραν, πάλε η ανταγωνιστικότητα, να έσιει μούτρα να μιλά για συνθήκες θανάτωσης των ζώων; Τζιαι που κακοθανάτωσην να μεν εψόφησεν το σιοιρίν που έδωκεν την κοτολέτταν της πάνω φωτογραφίας, ή το αρνίν που έδωκεν της σούβλαν της κάτω, επικοινωνά με τι του γράφουν ο προεδρικός υποψήφιος όταν λέει στο σημείον 6.2 του προγράμματος του « απαγόρευση της ευθανασίας υγειών ζώων »; Δηλαδή τζιείνα που βάλλει μες το πιάτον του εν άρρωστα; Οξά ζώα εν μόνον οι σσιύλλοι τζιαι οι κάττοι να δικαιούνται αξιοπρεπήν ζωήν τζ̆αι αξιοπρεπές θανάτωμαν με όσον το δυνατόν λλιόττερον βάσανον;

Πόσην υποκρισίαν θεέ μου οι Χριστιανοί. Εν εναντίον της ευθανασίας για τον πληθυσμιακόν έλεγχον των σσιύλλων τζιαι των κάττων, σαν προέκτασην της ανθρωπομορφικής κατάταξης της σχέσης που έχουν μαζίν τους, αλλά ποζάρουν να ψήννουν πτώματα που τα εκατομμύρια χτηνά που σφάζουν κάθε χρόνον για να καλοβαϊλίσουν τες σκεμπέες τους.

Οι χριστιανομορφικοί συμβούλοι που σας εγράψαν τες θέσεις σας για τα ζώα εν εναντίον της ευθανασίας σαν μέσον πληθυσμιακού ελέγχου των ζώων. Να σας ρωτήσω εσάς που τα τρώτε τζιόλας: είναι η ευθανασία μέσον για να τερματιστεί το μαρτύριον τζιαι η άθλια ζωή στην οποίαν υπόκεινται η πλειοψηφία που τους ανάμισι εκατομμύριον κάττους που κατοικούν την μισήν Κύπρον τζιαι τους εκατοντάδες σσιλλιάδες βαρελλόσσιυλλους που περνούν μιαν ζωήν διμμένοι δίπλα που έναν βαρέλλιν στες συνθήκες που ούλλοι γνωρίζουμεν; Όι πέτε μου. Πόσον θράσος πρέπει να έχετε να εκφέρετε γνώμην για την ευθανασίαν των σσιύλλων, κύριε υποψήφιε, ενώ δεν λέτε τίποτε για τες συνθήκες θανάτωσης των σιοίρων;

Το δίπατον φορτηκόν που παίρνει τον τελευταίον περίπατον καμιάν εκατοστήν σιοίρους για σφαήν στον αυτοκινητόδρομον Λάρνακας - Λευκωσίας εφωτογράφησα το μετά την διακήρυξην των προτάσεων για "απαγόρευσην της ευθανασίας υγειών ζώων".

Το υγιέστατον σιοιρίν που θωρεί με δέος τον πολιτισμόν των ανθρώπων για πρώτην φοράν έξω που το 5 αστέρων σιοιροστάσιον στο οποίον ενιώθην ξέρει ότι αυτόν το ταξίδιν εν έναν ταξίδιν του κακού. Να του κάμω ζούμ να δείτε τ΄αμμάτιν του κύριε προεδρικέ υποψήφιε, να δείτε αν εν ζώον υγειές που πάει με χαράν να σας δώκει 14 ζευκάρκα κοτολέττες να βάλετε πας την γραδέλλαν.
Η λύπη που εκφράζει τζιείνον το μμάτιν δεν είναι για τα περιττώματα μες τα οποία εν βουττημένον. Έτσι τζιαι αλλιώς άλλα που τούτα δεν είδεν για λάσπην στην ζωήν του ούλλην για να ασκήσει το ένστιγκτον του να σγάφφει το χώμαν να βρίσκει φαΐν πουκάτω που την γην τζιαι να τζοιλιέται μες τες λάντες με καθαρήν λάσπην για να καθαρίζει τα παράσιτα που το δέρμαν του τζιαι να δροσίζεται. Πόσην ειρωνείαν θα έβρισκεν το ανώνυμον σιοιρίν που υπόκειται στον βουννισμό του φορτηκού που το μεταφέρει, το βάσανον της μεταφοράς, τα περιττώματα που ππέφτουν πουπάνω του που τον δεύτερον πατόν, την αγωνίαν τους άλλους σιοίρους που συνταξιδεύκουν μαζίν του; Τι θα ελάλεν άτζιαπα αν είσιεν ανθρώπινην αντίληψην τζιαι έμπορεν να θκιαβάσει το σημείον 6.16 του προγράμματος σας για τα ζώα.Ξέρετε κύριε υποψήφιε ότι ο σιοίρος εν κατά πολύ πιο ευαίσθητον ζώον που τον σσιύλλον. Ότι με όποιον συνδεθεί, σιοίρον ή άνθρωπον, διά ζωήν, σέβεται τον, δεν τον ποχωρίζεται, μαραζώννει άμαν τον χάσει; Ξέρετε κύριε υποψήφιε ότι η λόττες του κυρίου Αντρέα, ποτζιείνες που ζιούν όπως στες κλούβες της πρώτης φωτογραφίες τζιαι άλλην κίνησην που να κάθουνται τζιαι να σηκώννουνται δεν μπορούν να κάμουν μες τα κλουφκιά που τους εσχεδίασεν ο αγρονόμος της εντατικής τζαι προσοδοφόρας εκτροφής, δεν δέχουνται να τες βατέψει κάπρος άλλος που τζιείνον πον να ερωτευτούν;

Ποιάν εν η λογική του διαχωρισμού των συνθηκών θανάτωσης των σσιοίρων που τους σσιύλλους; Το ότι πρέπει να τον φάτε φτηνόν;

Μιας τζιαι έφερεν το η περίσταση τζιαι οι επικοινωνιολόγοι σας εφέραν σας σε επαφήν με την ευαισθησίαν για τα ζώα, σκεφτείτε το σοβαρά. Για να σας δώκουν δίπλωμαν δικηγόρου, ως τζιειαμαί θα πρέπει να πααίννει ο νους σας. Αν έβρετε απάντησην, πέτε μου τζιαι μέναν που δεν ήβρα: Πως είναι δυνατόν να σεβαστείς την ευημερίαν των ζώων μέσα στην μαζικήν παραγωγήν κρέατος που επέβαλεν η αγορά τζιαι τα νέα ήθη των αθρώπων να θέλουν να τρώσιν κρέας φτηνόν θκυο φορές την ημέραν; Πως είναι δυνατόν να παράξεις για να ταΐσεις τες 700 000 Κυπραίους δύο γεύματα την ημέραν με κοτόπουλλον 2.97 € το κιλόν αν δεν υποβάλεις τα ζώα σε βάσανον τζιαι άθλιες συνθήκες διαβίωσης; Για να μεν μιλήσουμεν για τα 7 000 000 000 αθρώπους πας την γην ούλλην…Εγώ έτσι εξίσωσην τόσα χρόνια που το ψάχνω για τον προσωπικόν μου λοαρκασμόν δεν εμπόρεσα να λύσω.

Αν η παρέμβαση σας κύριε υποψήφιε δεν εν υποκριτικά επικοινωνιακά τσιαλιμούθκια για να σύρετε σταχτόν στα μμάθκια των κομματικών του Περδίκη τζιαι κανενού κουτσόφτερου φιλόζωου ψηφοφόρου, αν υποθέσουμεν έτσι για να πούμεν ότι εγίνην θαύμα τζιαι που ασυνείδητος ψήστης των ζώων, ρόλος που τον οποίον οι παραπάνω μας λλίον πολλά επεράσαμεν, ας πούμεν ότι έτσι που το τίποτε άννοιξεν σας τα μμάθκια σας έναν άγιον πλάσμαν για τα ζώα, αντέχετε το πολιτικόν κόστος να ζητήσετε που το φιλέυσπλαχνον σας κοινόν να κόψει το κρέας το πολλήν; 

Αντέχετε να τους πείτε την αλήθκειαν ότι για να παράξεις 100 αφκά την ημέραν με όρνιθες ευχαριστημένες θέλεις θκυο σκάλες χωράφιν, θέλεις γουμάν μεγάλον που να τες προστατεύκει την νύχταν που τους αλουπούς, θέλεις πετεινούς, θέλει να νιώννεις τα αρσινικά κοτόπουλλα που θέλουν 10 μήνες ταήν να κάμουν θκυόμισι κιλά κρέας ελεύθερα τζιαι θα γοράζει τ΄αφκά 7.90 € την τουζίναν τζιαι το πετεινάριν που δεν εβασανίστην 12 € το κιλόν; Το πετεινάριν ελαλούσαν οι παλιοί, διότι τες πουλλαούες εκραείζαν τες για τ΄αυκά τζιαι τα πετεινάρκα εσφάζαν ,τα αφού εζιούσαν ότι τους αναλογούσεν να ζήσουν ελεύθερα τζιαι κοντά στα φυσικά τους ένστιγκτα σαν ζώα τζιαι δεν τα επετάσσαν ζωντανά για την ανταγωνιστικότηταν της τιμής των νεοσσών.

Αντέχετε να τους πείτε ότι μια λόττα θέλει μιαν σκάλαν χωράφιν να θκιανέφκεται μέσα για να νιώσει καμιάν δεκαπενταρκάν σιοιρκά τον χρόνον τζιαι ότι αν την εσεβούμαστιν σαν πλάσμαν που αισθάνεται, όπως εβάλαν πρόσφατα στην νομοθεσίαν της Γαλλίας, το κρέας έπρεπεν να το γοράζουν 12 με 15€ για να ζήσει αξιοπρεπώς τζιαι ο παραγωγός που την ηφροντίζει;

Αντέχετε να ζητήσετε που τους φιλεύσπλαχνους και ελεήμονες ψηφοφόρους σας, αντίς να τρών τον ούτσιαλίν 55 κιλών σιοίρου ανά κεφαλήν τον χρόνον, 36 κιλών πουλλιού, 15 κιλών αρνιού, 10 κιλών ψάρκού τζιαι να φκάλλουν ζίλικουρτιν που την πολυφαΐαν, τζιαι να αρρωστούν που την ακινησίαν τζιαι την χολιστερόλην, αν φάσιν τζιαι κανέναν όσπριον, ή κανέναν βαζάνιν, μπορούν να πληρώσουν την τιμήν του κριάτου του οποίου η παραγωγή σέβεται την ζωήν των χτηνών σαν όντα που διαθέτουν αίσθησην τζιαι του παραγωγού σαν αξιοπρεπούς άθρωπου που τα αγαπά για να τα αναγιώσει;

Δεν θέλω να μηδενίσω τα καλά που εσκεφτήκαν οι συμβούλοι σας για τους σσιύλλους τζιαι για τους κάττους. Μακάρι εσείς ή όποιος εκλεγεί να πετύχει έστω τα μισά τζιαι κάτι θα είναι να αποφευχθεί το μισόν βάσανον που τραβούν τούτα τα θκυο είδη χτηνών, αλλά για να μεν περιπαιζούμαστιν, κάποτε πρέπει να μιλήσουμεν τζιαι για την ευημερίαν των ζώων κύριε υποψήφιε.
Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Ο google map της αντροπής, ο χάρτης μιας διαπλεκόμενης διαφθοράς.


Τον θεμέλιον λίθον του Δημαρχείου Λευκωσίας έθεσεν τον ο Δήμαρχος Μιχαλάκης Ζαμπέλλας πριν πολλά πολλά χρόνια. Την επομένην, στο οικόπεδον ευρέθην συνεργείον του τμήματος αρχαιοτήτων τζιαι που τότες ξηθάφκει αρχαία με το φρουτσούιν, φκάλλοντας στο φως τρεις πόλεις πάνω στ΄άλλου. Ακόμα δεν έχουμεν δημοσιεύσεις για να ξέρουμεν λεπτομέρειες, αλλά από ότι ακούεται, έχει πάνω που θκυόμισι σσιλιάες χρόνια ιστορίαν ξηθαμμένην τζιειαμαί. Κατ΄ακρίβειαν εν 4 πόλεις πάνω στ΄άλλου που ευρεθήκαν, η τέταρτη ήταν κάτι σπίθκια Τούρτζικα που την αρχήν του αιώνα μέχρι τζιαι το πεήντα όπου τα πλιθθάρκα ενεκατώννουνταν με τα κουγκριά, τα τζιεραμίθκια, τα Λευκωσιάτικα μωσαϊκά της μοντέρνας εποχής, τους τσίγκους, αλλά τούτα δεν τα πεϊντίζει η κουλτούρα των ειδικών για την ιστορικήν κληρονομιάν τζιαι επήαν μες τα μπάζα. Τούτα βέβαια εν το μικρότερον κακόν.

Πας τον χάρτην που έφκαλα που τον Γκούγκολαν μπορεί κάποιος να δει το αρχαιολογικόν πάρκον (με μαρκαδόρον πράσινον), που πιάννει περίπου τα 2/3 του οικοπέδου που ήταν προορισμένον για το δημαρχείον. Που το 1/3 στο οποίον εδέχτην το τμήμαν αρχαιοτήτων να γινεί επέμβαση, στο 1/6 πάνω-κάτω εχτιστήκαν κτίρια πάς τες κολόνες, αφήννοντας ανέπαφα τα αρχαία που αναδεικνύονται σαν συνέχεια του αρχαιολογικού πάρκου πουκάτω που το δημαρχείον (περιοχή με μαρκαδόρον πρασινοτζίτρινον). Το πάρκον θα διασχίζει ένας περίπατος όπου ο δημότης υποτίθεται θα σιαίρεται τες διάφανες τζιαι δημοκρατικές δημοτικές αρχές του να δουλεύκουν πίσω που τα φωτεινά μεγάλα παράθυρα της σύχρονης αρχιτεκτονικής, θα σιαίρεται τον δημόσιον του χώρον μες τον οποίον διαχέεται το πνεύμαν που τόσες στρώσεις της ιστορίας του, δίπλα που την πράσινην γραμμήν που σφάζει την πόλην. Το άλλον 1/6, αφέθην εις τον Δήμον να χτίσει πάνω, κάμνοντας χρήσην ενός κανόνα της Ουνέσκο που ζητά που τους αρχαιολόγους να μεν πειράζουν έναν ποσοστόν ενός αρχαιολογικού τόπου, τζιαι να τον αφήνουν ανέντζιστον για 100 χρόνια, να τον εξερευνήσουν οι επόμενες γενεές, που θα έχουν πιο μοντέρνες τεχνικές τζιαι στο φως τζιουνούρκων ιστορικών γνώσεων που θα εξηγούν τα ευρήματα. Τζιειαμαί εψαχτήκαν μόνον οι θεμελιοί τζιαι το υπόλοιπον δεν επειράχτηκεν. Εν σε τούτον το έκτον του οικοπέδου που εν χρωματισμένον με πιο βαθύν πράσινον που εκτιστήκαν τα 4 κτίρια του δημαρχείου, στριμώχνοντας τες οικοδομές πας τον δρόμον μεταξύ του παλιού ΕΚΑΤΕ τζιαι της οδού Ισαάκιου Κομνηνού.

Ως δαμαί καλώς. Με έτσι έργον, ανάθθεμαν τζιαι τα δέκα χρόνια καθυστέρησην που έπιασεν η οικοδόμηση του δημαρχείου, ανάθθεμαν τζιαι τα κόστη που επήαν στα ύψη. Η ποίηση τζιαι η ομορκιά που έπιασεν τούτον το έργον άθελα του, αξίζει τες δυσκολίες τζιαι τα κόστη τα οποία κάποτε θα ξηχαστούν τζιαι θα μείνει η αξία του έργου. Οι επόμενες γενιές Λευκωσιατών νομίζω θα νοιώθουν περήφανοι για τον πολιτισμόν μερικών ανθρώπων της γενιάς που έφερεν σε πέρας έτσι έργον με έτσι σέβας προς την κληρονομιάν της πόλης, με έτσι αισθητικήν ευαισθησίαν, με έτσι σέβας προς το περιβάλλον τζιαι την οικουμένην, που θα είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας, με έτσι σέβας προς τα πλάσματα με ειδικές ανάγκες που θα μπορούν να έχουν πρόσβασην σε κάθε άκρην του δημοτικού δημόσιου χώρου τζιαι των γραφείων, με έτσι κουλτούραν διοίκησης, που εκφράζει μέσα που την αρχιτεκτονικήν την διαφάνειαν τζιαι την απουσίαν στεγανών. Όποιος επαρακολούθησεν το έργον, θα δει ότι οι συνεδρίες του δημοτικού συμβουλίου θα γίνονται σε έναν είδος μοντέρνας έκδοσης της εκκλησίας του Δήμου, όπου ο δημότης θα μπορεί να παρακολουθεί διάφανα ότι τον αφορά που τα κοινά. Στην Λευκωσίαν πάει να γεννηθέι ένας νέος πολιτισμός, άξιος της ιστορίας της.

Η σούππα όμως της χρηστής διοίκησης ξινίζει, όταν δει ο δημότης τι γίνεται πίσω που τους τσίγκους που την άλλην πλευράν της Ισαάκιου Κομνηνού. Η αρχιεπισκοπή, η εκκλησία του Θεού, έσκαψεν τρεις ορόφους βάθος να χώσει τους θεμελιούς του υπόγειου ππάρκιν πον να έσιει πουκάτω που τον γιγάντιον καθεδρικόν ναόν τζιαι το τμήμαν αρχαιοτήτων δεν ήβρεν ούτε έναν κουζίν. Ούτε έναν. Νο αρχαία γράφει πας τον χάρτην. Ούτε μιαν που τες τέσσερις στρώσεις πόλεων που ήβρεν τρία μέτρα πάρα τζιει που την Ισαάκιου Κομνηνού. Το 2117, αν γινεί ο κόσμος που βόλου, τζιαι οι αρχαιολόγοι πάσιν να ψάξουν πουκάτω που τα χαλάσματα του νέου δημαρχείου όπως επρόβλεψεν μέσα που τους κανόνες της η Ουνέσκο, στο διπλανό οικόπεδον θα έβρουν μόνον τα ερείπια της ματαιοδοξίας ενός παπά που την Τάλαν, θα έβρουν την σσιωπήν ενός διεφθαρμένου κράτους όπου ο ένας εθνικόφρονας καλύφκει τον άλλον, κάμνει πους εν ιξέρει, βάλλει τα κομματικά της παράταξης του πάνω που την ηθικήν της δουλειάς του, ακόμα τζιαι του πάθους που εσπούδασεν τζιαι αφιέρωσεν την ζωήν του (ας πούμεν της αρχαιολογίας, της χρηστής δημόσιας διοίκησης, της αρχιτεκτονικής του αστικού χώρου, της αισθητικής, της ιστορίας...). 


Αντρέπουμαι που η ευρωπαΐζουσα ελίτ της πρωτεύουσας της χώρας μου ετσούλλωσεν τζιαι άφηκεν να γινεί τούτον το έγκλημαν αμάθειας, έγκλημαν έλλειψης πολιτισμού τζιαι πολιτιστικής αναισθησίας, έγκλημαν υποκρισίας, αφήννοντας έναν κουτοπόνηρον άσχετον να γράψει την τάτσαν του πας την πιό όμορφην πόλην της Κύπρου. Δεν εβρέθην ένας αρχαιολόγος, ένας οικολόγος, ένας φιλελεύθερος Λευκωσιάτης δημότης, ένας αρχιτέκτονας, ένας ιστορικός, ένας Έλληνας, ένας Κυπραίος, ένας πολεοδόμος, ένας δεξιός, σοσιαλιστής, φιλελεύθερος δημοτικός σύμβουλος, ένας δημοσιογράφος, να μπορέσει να σταθεί αποτελεσμάτικά μπροστά σε μιαν τέθκοιαν χοντράδαν, μιαν τέθκοιαν διαπλοκήν, μιαν τέθκοιαν διαφθοράν. Οι Λευκωσιάτες θα έχουν καθεδρικόν ναόν πριν να έχουν δημαρχείον. Έτσι κκελλέ, έτσι ξιουράφιν θέλει. 

(με έναν κλικ πας τες εικόνες κάμνει ζουμ να δεις καλλύττερα)